I N S T E L E C V O L T R E G A

Política de privacitat - INSTELEC VOLTREGÀ,S.L.U.

    p

  • Inici
  • Política de privacitat

CONDICIONS D’ÚS, PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Llegeixi atentament aquestes condicions abans de fer servir aquest lloc web.

Les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com el seu correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual és responsable INSTELEC VOLTREGÀ S.L. CIF B60822178. CARRER SANT ANTONI M. CLARET, 17. 08512 SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès.

Atenent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de INSTELEC VOLTREGÀ S.L. CIF B60822178. CARRER SANT ANTONI M. CLARET, 17. 08512 SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ amb la finalitat de canalitzar les seves consultes, els enviaments de circulars periòdics, comunicacions promocionals o publicitàries. Marcant la casella corresponent, vostè ens dona el seu consentiment perquè incorporem les seves dades al fitxer abans esmentat a efectes de rebre les comunicacions descrites anteriorment.

Les dades es podran cedir especialment a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals i per oferta de productes i serveis.

Vostè té el dret d’accés a les dades, el de rectificar les dades inexactes, limitació d’us de les dades, portabilitat de les dades, oposició al tractament de les dades i a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot fer-ho a: INSTELEC VOLTREGÀ S.L. CIF B60822178. CARRER SANT ANTONI M. CLARET, 17. 08512 SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ

INSTELEC VOLTREGÀ S.L. CIF B60822178. CARRER SANT ANTONI M. CLARET, 17. 08512 SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ es compromet a usar les seves dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L’interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.